Studentlivet

Som student är det viktigt att lära sig hur man balanserar studierna med livet runtikring. Det är nog ett välkänt fenomen att många studenter gillar att spendera sin fritid med att gå på fester och liknande, men det är bra att även hitta andra aktiviteter.

3650851-male-student-researching-with-a-book

Kåraktiviteter

Kåren är en sammanslutning av studenter inom ett viss avdelning av universitetet, som till exempel naturvetare, samhällsvetare eller humanister. Den viktigaste uppgiften som kåren har är att bevaka utbildningen, de ser till att utbildningen som helhet fungerar bra och att studiemiljön håller hög kvalitet. Utöver dessa uppgifter ser kåren även till att arrangera sociala aktiviteter för studenter inom samma ämnesområde. Dessa aktiviteter är mycket bra tillfällen för studenter att träffa sina jämlikar i en mer öppen och social situation. Håll ett öga öppet efter kårens aktiviteter för en trevlig variation av vardagen.

Föreningar

Ett till trevligt sätt att lära känna nya människor och få ut mer av sitt studentliv är att gå med i en klubb. På universitet och högskolor hittar man personer med alla möjliga intressen och många av dem gillar att träffa andra som delar dessa intressen. Det kan vara filmentusiaster, de som gillar att gå på museum och diskutera konst, personer som vill lära sig att dansa salsa eller gillar att spela poker på nätet. De flesta skulle nog kunna hitta en grupp med andra människor som man delar åtminstone ett intresse med.

Träning och sport

De flesta studenter kommer att behöva spendera en hel del tid i föreläsningssalar och liknande, skriva uppsatser och plugga från böcker. Med så mycket tid som man spenderar sittandes stilla är det bra att försöka röra på sig ett par gånger i veckan. I de flesta studentstäder kan man hitta en rad olika sporter att testa, allt från handboll och badminton till kendo och kung-fu. Har man varit intresserad av någon sport eller träningsform är studenttiden ett ypperligt bra tillfälle att prova på den och samtidigt hålla sig i god form.

Skaffa kurslitteratur

Kurslitteratur är många gånger en väldigt central del av utbildningen och man får vara förberedd på att spendera en hel del på litteraturen, speciellt om man går ett program. Men det finns sätt att underlätta denna utgift.

books-5

Det första man kan göra är att besöka universitetsbiblioteket, de har många av de böcker som används som kurslitteratur. Problemet är att det är många studenter som vet detta och eftersom det sällan finns många exemplar av dessa böcker kan det vara svårt att få tag på dem. Dessutom går det nästan aldrig att låna en bok under en hel termin, så man kommer att behöva lämna tillbaka den efter en kort tid och då står säkert någon annan på tur att låna den.

Ett säkrare val är att kolla på anslagstavlor på universitetet, det är inte ovanligt att en kurs har samma böcker som kurslitteratur termin efter termin. Tidigare kurstagare kan därför få för sig att sälja sina böcker begagnat. Hittar man någon som säljer via anslagstavlor eller liknande kan man alltid söka på kurslitteratur.se där man kan både köpa begagnade kursböcker och sälja sina egna när kursen väl är över.